Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες Μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών Σας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου Σας και πώς σας προστατεύει ο νόμος. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Σας δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

Ερμηνεία και Ορισμοί


Ερμηνεία

Οι λέξεις που το αρχικό τους γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν ορισμούς που έχουν καθοριστεί υπό τις παρακάτω συνθήκες. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν την ίδια σημασία ανεξάρτητα από το εάν εμφανίζονται σε ενικό ή σε πληθυντικό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου:

 • Λογαριασμός σημαίνει ένας μοναδικός λογαριασμός που δημιουργήθηκε για Εσάς για να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μας ή σε μέρη της Υπηρεσίας μας.

 • Συνδεδεμένη Εταιρεία σημαίνει μια οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με ένα μέρος, όπου "έλεγχος" σημαίνει ιδιοκτησία 50% ή περισσότερων των μετοχών, των συμμετοχών ή άλλων τίτλων που δίνουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή διευθυντών ή άλλης διοικητικής αρχής.

 • Εταιρεία (αναφέρεται ως "η Εταιρεία", "Εμείς", "Μας" ή "Δικός Μας" σε αυτή τη Συμφωνία) αναφέρεται στο Coupodo.com.

 • Cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, την κινητή συσκευή σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή από έναν ιστότοπο, που περιέχουν τις λεπτομέρειες του ιστορικού περιήγησής σας σε αυτόν τον ιστότοπο ανάμεσα στις πολλές χρήσεις τους.

 • Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως ένας υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο ή μια ψηφιακή ταμπλέτα.

 • Προσωπικά Δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ενα άτομο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να ταυτοποιηθεί.

 • Υπηρεσία αναφέρεται στον Ιστότοπο.

 • Πάροχος Υπηρεσιών σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα εκ μέρους της Εταιρείας. Αναφέρεται σε τρίτες εταιρείες ή άτομα που εργάζονται για την Εταιρεία για να διευκολύνουν την Υπηρεσία, για να παρέχουν την Υπηρεσία εκ μέρους της Εταιρείας, για να εκτελούν υπηρεσίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή για να βοηθήσουν την Εταιρεία στην ανάλυση του πώς χρησιμοποιείται η Υπηρεσία.

 • Δεδομένα Χρήσης αναφέρεται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε παράγονται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την υποδομή της Υπηρεσίας αυτής καθ' αυτή (για παράδειγμα, τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε μια σελίδα).

 • Ιστότοπος αναφέρεται στο Coupodo.com

 • Εσείς σημαίνει το άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ή την εταιρεία, ή άλλη νομική οντότητα εκ μέρους της οποίας τέτοιο άτομο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, όπως εφαρμόζεται.

Συλλογή και Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων


Τύποι Δεδομένων που Συλλέγονται

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που είναι αναγνωρίσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ή την αναγνώρισή σας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα εξής:

 • Διεύθυνση email

 • Όνομα και επώνυμο

 • Δεδομένα Χρήσης

Δεδομένα Χρήσης

Τα Δεδομένα Χρήσης συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Τα Δεδομένα Χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση Internet Protocol (π.χ. IP address) της συσκευής σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανήθηκε σε αυτές τις σελίδες, μοναδικοί αναγνωριστικοί κωδικοί συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Όταν προσπελάνετε την Υπηρεσία μέσω ή με τη χρήση κινητής συσκευής, μπορούμε να συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιορισμένου, στον τύπο της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, το μοναδικό ID της κινητής σας συσκευής, την IP διεύθυνση της κινητής σας συσκευής, το λειτουργικό σας σύστημα κινητής τηλεφωνίας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης Internet που χρησιμοποιείτε, μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που ο περιηγητής σας στέλνει κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας ή όταν προσπελάνετε την Υπηρεσία μέσω ή με τη χρήση κινητής συσκευής.

Τεχνολογίες Πα ρακολούθησης και Cookies

Χρησιμοποιούμε Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στην Υπηρεσία μας και να αποθηκεύουμε ορισμένες πληροφορίες. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν μπίκονς, ετικέτες και scripts για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και για τη βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας μας. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Cookies ή Cookies Περιηγητή. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στη Συσκευή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας για να αρνηθεί όλα τα Cookies ή να υποδεικνύει πότε στέλνεται ένα Cookie. Ωστόσο, αν δεν αποδέχεστε τα Cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας. Εκτός εάν έχετε προσαρμόσει τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας έτσι ώστε να αρνείται τα Cookies, η Υπηρεσία μας μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies.

 • Web Beacons. Ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας και τα emails μας μπορεί να περιέχουν μικρά ηλεκτρονικά αρχεία γνωστά ως web beacons (επίσης αναφέρονται ως clear gifs, pixel tags και single-pixel gifs) που επιτρέπουν στην Εταιρεία, για παράδειγμα, να μετρά τους χρήστες που έχουν επισκεφτεί αυτές τις σελίδες ή έχουν ανοίξει ένα email και για άλλα σχετικά στατιστικά δεδομένα του ιστότοπου (για παράδειγμα, καταγράφοντας τη δημοτικότητα ενός συγκεκριμένου τμήματος και επαληθεύοντας την ακεραιότητα του συστήματος και του διακομιστή).

Τα Cookies μπορούν να είναι "Μόνιμα" ή "Συνεδριακά" Cookies. Τα μόνιμα Cookies παραμένουν στον προσωπικό σας υπολογιστή ή κινητή συσκευή όταν πηγαίνετε offline, ενώ τα Συνεδριακά Cookies διαγράφονται μόλις κλείσετε τον περιηγητή σας.

Χρησιμοποιούμε και τα δύο είδη Cookies για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Απαραίτητα / Ουσιαστικά Cookies
 • Τύπος: Cookies Συνεδρίας
 • Διαχειρίζεται από: Εμάς
 • Σκοπός: Αυτά τα Cookies είναι ουσιαστικά για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας και να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις λειτουργίες της. Βοηθούν στην ταυτοποίηση των χρηστών και στην πρόληψη της απάτης με χρήση λογαριασμών χρηστών. Χωρίς αυτά τα Cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρέχονται, και χρησιμοποιούμε αυτά τα Cookies μόνο για να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

 • Πολιτική Cookies / Ειδοποίηση Αποδοχής Cookies
 • Τύπος: Μόνιμα Cookies
 • Διαχειρίζεται από: Εμάς
 • Σκοπός: Αυτά τα Cookies επισημαίνουν αν οι χρήστες έχουν αποδεχτεί τη χρήση των cookies στην Ιστοσελίδα.

 • Λειτουργικά Cookies
 • Τύπος: Μόνιμα Cookies
 • Διαχειρίζεται από: Εμάς
 • Σκοπός: Αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, όπως τη θυμίση των στοιχείων σύνδεσής σας ή της προτίμησης γλώσσας σας. Ο σκοπός αυτών των Cookies είναι να σας παρέχουν μια πιο προσωπική εμπειρία και να αποφεύγετε την επανεισαγωγή των προτιμήσεών σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την Πολιτική μας για τα Cookies ή το τμήμα Cookies της Πολιτικής μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Χρήση των Προσωπικών Σας Δεδομένων


Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να παρέχει και να διατηρεί την υπηρεσία μας, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της χρήσης της υπηρεσίας μας.

 • Για να διαχειριστεί τον Λογαριασμό Σας: για τη διαχείριση της εγγραφής Σας ως χρήστη της Υπηρεσίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μπορούν να σας δώσουν πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της Υπηρεσίας που είναι διαθέσιμες για Εσάς ως εγγεγραμμένος χρήστης.

 • Για την εκτέλεση ενός συμβολαίου: η ανάπτυξη, συμμόρφωση και υποχρέωση του συμβολαίου αγοράς για τα προϊόντα, αντικείμενα ή υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή οποιουδήποτε άλλου συμβολαίου με Εμάς μέσω της Υπηρεσίας.

 • Για να επικοινωνήσετε μαζί Σας: Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS, ή άλλων ισοδύναμων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ειδοποιήσεις push από κινητή εφαρμογή σχετικά με ενημερώσεις ή ενημερωτικές επικοινωνίες που σχετίζονται με τις λειτουργίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε συμβαλλεί, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, όταν είναι απαραίτητο ή λογικό για την εφαρμογή τους.

 • Για να σας παρέχουμεΜε Συνδεδεμένες Εταιρείες: Ίσως μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τις συνδεδεμένες μας εταιρείες, στην περίπτωση αυτή θα απαιτήσουμε από αυτές τις εταιρείες να τιμήσουν αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Οι συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνουν την μητρική μας εταιρεία και οποιεσδήποτε άλλες θυγατρικές, εταίροι κοινοπραξιών ή άλλες εταιρείες που ελέγχουμε ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο μαζί μας.

 • Με επιχειρηματικούς συνεργάτες: Ίσως μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες για να σας προσφέρουμε συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές.

 • Με άλλους χρήστες: όταν μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες ή αλληλεπιδράτε με άλλους χρήστες στις δημόσιες περιοχές, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι ορατές από όλους τους χρήστες και να διανεμηθούν δημόσια εκτός.

 • Με τη συναίνεσή σας: Μπορούμε να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό με τη συναίνεσή σας.

Διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων Σας


Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρούμε και θα χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στον απαραίτητο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων (για παράδειγμα, εάν είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομοθεσίες), επίλυση διαφορών και εφαρμογή των νομικών μας συμφωνιών και πολιτικών.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει επίσης τα Δεδομένα Χρήσης για εσωτερικούς λόγους ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησ σιμοποιούνται για να ενισχύσουν την ασφάλεια ή να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας μας, ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων Σας


Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, επεξεργάζονται στα λειτουργικά γραφεία της Εταιρείας και σε οποιαδήποτε άλλα μέρη όπου βρίσκονται οι παρτείς που συμμετέχουν στην επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μεταφερθούν και να διατηρηθούν σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας σας, όπου οι νόμοι προστασίας δεδομένων μπορεί να διαφέρουν από εκείνους της δικαιοδοσίας σας.

Η συναίνεσή σας σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ακολουθούμενη από την υποβολή των πληροφοριών σας αποτελεί την συμφωνία σας για αυτήν τη μεταφορά.

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα λογικά απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και δεν θα πραγματοποιηθεί καμία μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας σε οργανισμό ή χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς ελέγχοι που περιλαμβάνουν την ασφάλεια των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων Σας


Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε ή να ζητήσετε από εμάς να βοηθήσουμε στη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε συλλέξει για εσάς.

Η Υπηρεσία μας μπορεί να σας δίνει την δυνα τότητα να διαγράψετε ορισμένες πληροφορίες για εσάς από εντός της Υπηρεσίας.

Μπορείτε να ενημερώνετε, να τροποποιείτε ή να διαγράφετε τις πληροφορίες σας ανά πάσα στιγμή, συνδεόμενοι στον Λογαριασμό σας, εάν έχετε έναν, και επισκεπτόμενοι την ενότητα των ρυθμίσεων του λογαριασμού που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε.

Παρακαλούμε σημειώστε, ωστόσο, ότι μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες όταν έχουμε νομική υποχρέωση ή νόμιμη βάση για να το κάνουμε.


Αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων Σας


Εμπορικές Συναλλαγές

Εάν η Εταιρεία εμπλέκεται σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να μεταφερθούν. Θα παρέχουμε ειδοποίηση πριν τα Προσωπικά Δεδομένα σας μεταφερθούν και υποβληθούν σε διαφορετική Πολιτική Απορρήτου.

Αστυνομικές Αρχές

Υπό ορισμένες περιστάσεις, η Εταιρεία μπορεί να απαιτηθεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας εάν απαιτείται νομικά ή σε απόκριση σε έγκυρα αιτήματα από δημόσιες αρχές (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητικός οργανισμός).

Άλλες νομικές απαιτήσεις

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας με την πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

 • Να συμμορφωθεί με νομική υποχρέωση

 • Να προστατεύσει και υπερασπιστεί τα δικαιώματα ή την περιουσία της Εταιρείας

 • Να αποτρέψει ή να διερευνήσει πιθανές παραβάσεις σχετικά με την Υπηρεσία

 • Να προστατεύσει την προσωπι κή ασφάλεια των Χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού

 • Να προστατεύσει εναντίον νομικής ευθύνης

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων Σας

Η ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά θυμηθείτε ότι κανένας τρόπος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου, ή τρόπος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

Προσωπικά Δεδομένα Παιδιών


Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε κανέναν κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε εσκεμμένα προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν γίνουμε ενήμεροι ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από κανέναν κάτω των 13 ετών χωρίς την επαλήθευση της συναινέσεως των γονέων, λαμβάνουμε μέτρα για την αφαίρεση αυτών των πληροφοριών από τους διακομιστές μας.

Εάν χρειαστεί να βασιστούμε στη συναίνεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών Σας και η χώρα Σας απαιτεί τη συναίνεση από γονέα, μπορεί να απαιτήσουμε τη συναίνεση του γονέα σας πριν συλλέγουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες


Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να εξετάσετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιασδήποτε ιστοσελίδας ή υπηρεσίας τρίτων μερών.

Αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου


Μπορεί να ενημερώσουμε την Πολιτική Απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές αναρτώντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω email και/ή εμφανούς ειδοποίησης στην Υπηρεσία μας, πριν από την έναρξη της εφαρμογής της αλλαγής και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να εξετάζετε περιοδικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για οποιεσδήποτε αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θεωρούνται εφαρμοσμένες όταν αναρτηθούν σε αυτήν τη σελίδα.


Επικοινωνήστε μαζί μας


Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Όνομα: Mgr. David Zacik - PROMONE
Διεύθυνση: Na paziti 810/17, 911 06 Trencin, Slovakia
E-mail: dejvo01(@)gmail.com
Τηλέφωνο: +421 903 881 829