Политика за приватност

Оваа Политика за приватност ги опишува нашите политики и процедури врз собирањето, користењето и откривањето на Вашите информации кога го користите Услугата и Ве информира за Вашите права на приватност и како законот Ве заштитува. Ги користиме Вашите лични податоци за да обезбедиме и подобриме Услугата. Со користење на Услугата, се согласувате на собирање и користење на информации во согласност со оваа Политика за приватност.

Толкување и дефиниции


Толкување

Зборовите на кои им е капитализирана почетната буква имаат дефинирани значења под следниве услови. Следните дефиниции имаат исто значење без оглед дали се појавуваат во единствен или множинствен број.

Дефиниции

За целите на оваа Политика за приватност:

 • Сметка значи единствена сметка создадена за Вас за да пристапите до нашата Услуга или делови од нашата Услуга.

 • Филијала значи ентитет кој контролира, е контролиран од или е под заедничка контрола со странка, каде "контрола" значи сопственост на 50% или повеќе од акциите, учествата во капиталот или другите ценовни хартии кои имаат право на гласање за избор на директори или други управувачки органи.

 • Компанија (наречена како "Компанијата", "Ние", "Нас" или "Нашиот" во овој Договор) се однесува на Coupodo.com.

 • Колачиња се мали датотеки кои се поставуваат на Вашиот компјутер, мобилен уред или било кој друг уред од веб-страница, кои содржат детали за Вашата историја на прелистување на таа веб-страница помеѓу нејзините многу употреби.

 • Земја се однесува на: Словачка

 • Уред значи било кој уред кој може да пристапи до Услугата како компјутер, мобилен телефон или дигитален таблет.

 • Лични податоци се било кои информации кои се однесуваат на идентификуван или идентификувачки поединец.

 • Услуга се однесува на Веб-страницата.

 • Провајдер на услуги значи било кој физички или правен лице кој обработува податоци откако ќе бидат дадени од Компанијата. Тоа се однесува на трети компании или поединци вработени од Компанијата за да олеснат Услугата, да ја обезбедат Услугата откако ќе бидат дадени од Компанијата, да изведуваат услуги поврзани со Услугата или да помогнат на Компанијата во анализирање како се користи Услугата.

 • Податоци за користење се однесува на податоци автоматски собирани, генерирани од користењето на Услугата или од самата инфраструктура на Услугата (на пример, траењето на посетата на страница).

 • Веб-страница се однесува на Coupodo.com

 • Вие значи поединецот кој пристапува или го користи Услугата, или компанијата, или друг правен ентитет во име на кој таков поединец пристапува или го користи Услугата, според потребата.

Собирање и користење на Вашите лични податоци


Типови на собирани податоци

Лични податоци

Додека ја користите Нашата Услуга, може да Ве прашаме да ни обезбедите одредени лично идентификувачки информации кои може да се користат за контакт или идентификација на Вас. Лично идентификувачките информации може да вклучуваат, но не се ограничени на:

 • Email адреса

 • Име и презиме

 • Податоци за користење

Податоци за користење

Податоците за користење се собираат автоматски при користење на Услугата.

Податоците за користење може да вклучуваат информации како Интернет протокол адреса (на пример, IP адреса) на Вашиот уред, тип на прелистувач, верзија на прелистувач, страниците на нашата Услуга кои ги посетувате, времето и датумот на Вашата посета, времето поминато на тие страници, уникатни идентификатори на уреди и други дијагностички податоци.

Кога пристапувате до Услугата преку или преку мобилен уред, можеме автоматски да собираме одредени информации, вклучувајќи, но не ограничено на, типот на мобилен уред кој го користите, уникатниот ID на Вашиот мобилен уред, IP адресата на Вашиот мобилен уред, Вашиот мобилен оперативен систем, типот на мобилен интернет прелистувач кој го користите, уникатни идентификатори на уреди и други дијагностички податоци.

Исто така можеме да собираме информации кои Вашиот прелистувач испраќа секогаш кога посетувате нашата Услуга или кога пристапувате до Услугата преку или преку мобилен уред.

Технологии за следење и колачиња

Користиме колачиња и слични технологии за следење за следење на активностите на Нашата Услуга и чување одредени информации. Технологиите за следење кои ги користиме вклучуваат светилки, ознаки и скрипти за собирање и следење на информации и за подобрување и анализа на Нашата Услуга. Технологиите кои ги користиме може да вклучуваат:

 • Колачиња или прелистувачки колачиња. Колаче е мала датотека поставена на Вашиот уред. Можете да го инструктирате Вашиот прелистувач да одбие сите колачиња или да покаже кога колаче се испраќа. Сепак, ако не прифаќате колачиња, можеби нема да можете да користите делови од нашата Услуга. Освен ако не сте прилагодиле Вашите прелистувачки поставки така што ќе одбие колачиња, нашата Услуга може да користи колачиња.

 • Веб светилки. Одредени делови од нашата Услуга и нашите е-пошти може да содржат мали електронски датотеки познати како веб светилки (исто така познати како чисти гифови, пиксел ознаки и едно-пиксел гифови) кои овозможуваат на Компанијата, на пример, да ги брои корисниците кои ги посетиле тие страници или отвориле е-пошта и за други релевантни веб статистики (на пример, снимање на популарноста на одреден дел и верификација на системската и серверската интегритет).

Колачињата може да бидат "Постојани" или "Сесиски" колачиња. Постојаните колачиња остануваат на Вашиот личен компјутер или мобилен уред кога одите офлајн, додека Сесиските колачиња се бришат откако ќе го затворите Вашиот веб прелистувач.

Користиме и Постојани и Сесиски колачиња за целите наведени подолу:

 • Неопходни / Есенцијални колачиња
 • Тип: Сесиски колачиња
 • Администрира од: Ние
 • Цел: Овие колачиња се есенцијални за да Ви обезбедат услуги достапни преку Веб-страницата и да Ви овозможат да користите некои од нејзините функции. Тие помагаат во автентикацијата на корисниците и спречуваат фродулентна употреба на кориснички сметки. Без овие колачиња, услугите кои сте ги побарале не може да бидат обезбедени, и Ние ги користиме овие колачиња само за да Ви обезбедиме тие услуги.

 • Колачиња за политика / прифаќање на колачиња
 • Тип: Постојани колачиња
 • Администрира од: Ние
 • Цел: Овие колачиња идентификуваат дали корисниците прифатиле употребата на колачиња на Веб-страницата.

 • Функционални колачиња
 • Тип: Постојани колачиња
 • Администрира од: Ние
 • Цел: Овие колачиња ни овозможуваат да си спомнуваме изборите што ги правите кога ја користите Веб-страницата, како што е запомнување на вашите детали за најавување или избор на јазик. Целта на овие колачиња е да Ви обезбедат полично искуство и да избегнете повторно внесување на вашите преференции секој пат кога ја користите Веб-страницата.

За повеќе информации за колачињата кои ги користиме и вашите избори во врска со колачињата, ве молиме посетете ја нашата Политика за колачиња или делот за колачиња од нашата Политика за приватност.

Употреба на Вашите лични податоци


Компанијата може да ги користи Личните податоци за следниве цели:

 • За обезбедување и одржување на нашата Услуга, вклучувајќи за надгледување на употребата на нашата Услуга.

 • За управување со Вашата сметка: за управување со Вашата регистрација како корисник на Услугата. Личните податоци кои ги обезбедувате може да Ви дадат пристап до различни функционалности на Услугата кои се достапни за Вас како регистриран корисник.

 • За изведување на договор: развој, почитување и спроведување на договорот за купување на производите, предметите или услугите кои сте ги купиле или на било кој друг договор со Нас преку Услугата.

 • За контактирање: Да Ве контактираме преку е-пошта, телефонски повици, SMS или други еквивалентни форми на електронска комуникација, како што се обвестувања преку мобилни апликации во врска со ажурирања или информативни комуникации поврзани со функционалностите, производите или услугите, вклучувајќи безбедносни ажурирања, кога е потребно или разумно за нивната спроведување.

 • Да Ви обезбедиме со вести, специјални понуди и општи информации за други добра, услуги и настани кои ги нудиме кои се слични на оние кои веќе сте ги купиле или прашале за нив, освен ако не одлучите да не примате такви информации.

 • За управување со Вашите барања: Да одговориме и управуваме со Вашите барања до Нас.

 • За бизнис трансфери: Можеме да ги користиме Вашите информации за проценка или спроведување на спојување, дивестиција, реструктурирање, реорганизација, распуштање или друга продажба или пренос на некои или сите наши активи, било како тековна работа или како дел од стечај, ликвидација или слична постапка, во која Личните податоци кои ги чуваме за корисниците на нашата Услуга се меѓу префрлените активи.

 • За други цели: Можеме да ги користиме Вашите информации за други цели, како што е анализа на податоци, идентификација на тенденции во користењето, одредување на ефективноста на нашите промотивни кампањи и за проценка и подобрување на нашата Услуга, производи, услуги, маркетинг и Вашето искуство.

Можеме да ги споделуваме Вашите лични информации во следниве ситуации:

 • Со Провајдери на Услуги: Можеме да ги споделуваме Вашите лични информации со Провајдери на Услуги за да надгледуваат и анализираат употребата на нашата Услуга, да Ве контактираат.

 • За бизнис трансфери: Можеме да споделуваме или префрламе Вашите лични информации во врска со, или за време на преговори за, било која спојување, продажба на активите на Компанијата, финансирање или стек на целосна или дел од Нашата работа на друга компанија.

 • Со Афилирани: Можеме да ги споделуваме Вашите информации со Нашите афилирани, во кој случај ќе бараме од тие афилирани да ги почитуваат оваа Политика за приватност. Афилирани вклучуваат Нашата матична компанија и било кои други подружници, партнери во заеднички вложувања или други компании кои Ние ги контролираме или кои се под заедничка контрола со Нас.

 • Со бизнис партнери: Можеме да ги споделуваме Вашите информации со Нашите бизнис партнери за да Ви нудат одредени производи, услуги или промоции.

 • Со други корисници: кога ќе споделувате лични информации или во спротивно ќе интерагирате во јавните области со други корисници, таквите информации може да бидат видени од сите корисници и може да бидат јавно дистрибуирани надвор.

 • Со Ваша согласност: Можеме да ги откриеме Вашите лични информации за било која друга цел со Вашата согласност.

Зачувување на Вашите Лични Податоци


Компанијата ќе ги чува Вашите Лични Податоци само толку долго колку што е потребно за целите наведени во оваа Политика за приватност. Ние ќе ги чуваме и ќе ги користиме Вашите Лични Податоци во обемот кој е потребен за да ги исполниме нашите правни обврски (на пример, ако сме задолжени да ги чуваме вашите податоци за да ги исполниме применливите закони), да решаваме спорови и да ги спроведуваме нашите правни договори и политики.

Компанијата исто така ќе ги чува Податоците за користење за интерни аналитички цели. Податоците за користење обично се чуваат за пократок период, освен кога овие податоци се користат за засилување на безбедноста или за подобрување на функционалноста на Нашата Услуга, или кога сме законски обврзани да ги чуваме овие податоци за подолги временски периоди.

Префрлање на Вашите Лични Податоци


Вашите информации, вклучувајќи Лични Податоци, се обработуваат во оперативните канцеларии на Компанијата и на секое друго место каде што се наоѓаат страните вклучени во обработката. Ова значи дека оваа информација може да биде префрлена на — и одржувана на — компјутери кои се наоѓаат надвор од Вашата држава, провинција, земја или друга владина јурисдикција каде што законите за заштита на податоци може да се разликуваат од оние од Вашата јурисдикција.

Вашата согласност на оваа Политика за приватност следена од Вашето поднесување на таквите информации претставува Ваше согласие за тоа префрлање.

Компанијата ќе преземе сите разумни чекори да обезбеди дека Вашите податоци се третирани безбедно и во согласност со оваа Политика за приватност и нема да има префрлање на Вашите Лични Податоци на организација или земја, освен ако нема адекватни контроли на место вклучувајќи безбедноста на Вашите податоци и други лични информации.

Бришење на Вашите Лични Податоци


Имате право да бришете или да побарате од Нас да помогнеме во бришењето на Личните Податоци кои ги собравме за Вас.

Нашата Услуга може да Ви даде можност да бришете одредени информации за Вас од рамките на Услугата.

Можете да ажурирате, измените или бришете Вашите информации во секое време со пријавување на Вашата сметка, ако имате една, и посетување на делот за поставки на сметката кој Ви овозможува да управувате со Вашите лични информации. Исто така, можете да не контактирате за да побарате пристап до, корекција или бришење на било кои лични информации кои сте ни ги обезбедиле.

Ве молиме да забележите, сепак, дека можеме да треба да чуваме одредени информации кога имаме правна обврска или законска основа да го сториме тоа.

Откривање на Вашите Лични Податоци


Бизнис Трансакции

Ако Компанијата е вклучена во спојување, стек или продажба на активи, Вашите Лични Податоци може да бидат префрлени. Ќе обезбедиме известување пред Вашите Лични Податоци да бидат префрлени и да станат предмет на различна Политика за приватност.

Законско извршување

Под одредени околности, Компанијата може да биде задолжена да ги открие Вашите Лични Податоци ако е потребно да го стори по закон или во одговор на важни барања од јавни органи (на пример, суд или владина агенција).

Други правни барања

Компанијата може да ги открие Вашите Лични Податоци во добра вера дека таквата акција е потребна за:

 • Постапување според правна обврска

 • Заштита и одбрана на правата или имотот на Компанијата

 • Спречување или истражување на можни неправилности во врска со Услугата

 • Заштита на личната безбедност на Корисниците на Услугата или јавноста

 • Заштита од правна одговорност

Безбедност на Вашите Лични Податоци

Безбедноста на Вашите Лични Податоци е важна за Нас, но запомнете дека нема метод за пренос преку интернет, или метод за електронско складирање кој е 100% безбеден. Додека се обидуваме да користиме комерцијално прифатливи средства за заштита на Вашите Лични Податоци, не можеме да гарантираме неговата апсолутна безбедност.

Приватност на децата


Нашата Услуга не е наменета за лица под 13 години. Намерно не собираме лични информации од лица под 13 години. Ако сте родител или старател и сте свесни дека Вашето дете ни ги дало своите Лични Податоци, ве молиме контактирајте не. Ако станеме свесни дека сме собрале Лични Податоци од лица под 13 години без потврда на родителскиот соглас, ќе преземеме чекори да ги отстраниме тие информации од нашите сервери.

Ако треба да се ослониме на согласност како правна основа за обработка на Вашите информации и Вашата земја бара согласност од родител, можеме да бараме согласност од Вашиот родител пред да собереме и користиме тие информации.

Врски кон Други Веб-сајтови

Нашата Услуга може да содржи врски до други веб-сајтови кои не се управувани од Нас. Ако кликнете на врска од трета страна, ќе бидете насочени кон тој веб-сајт на третата страна. Силно Ве советуваме да ја прегледате Политиката за приватност на секој веб-сајт кој го посетувате.

Немаме контрола и не преземаме одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на веб-сајтовите или услугите на трети страни.

Промени во оваа Политика за Приватност

Можеме периодично да ја ажурираме нашата Политика за приватност. Ќе Ве известиме за било какви промени со објавување на новата Политика за приватност на оваа страница.

Ќе Ве известиме преку е-пошта и/или истакнато известување на Нашата Услуга, пред промената да стане ефективна и ќе го ажурираме датумот "Последно ажурирано" на врвот на оваа Политика за приватност.

Ви се советува да ја прегледувате оваа Политика за приватност периодично за било какви промени. Промените во оваа Политика за приватност стануваат ефективни кога се објавени на оваа страница.

Контактирајте не


Ако имате било какви прашања во врска со оваа Политика за Приватност, можете да не контактирате:

Име: Mgr. David Zacik - PROMONE
Адреса: Na paziti 810/17, 911 06 Trencin, Словачка
E-пошта: dejvo01(@)gmail.com
Телефон: +421 903 881 829