Polityka prywatności

Ta Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich informacji, gdy korzystasz z usługi, informuje Cię o Twoich prawach dotyczących prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni. Używamy Twoich danych osobowych do świadczenia i poprawy Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i używanie informacji zgodnie z tą Polityką prywatności.

Interpretacja i Definicje


Interpretacja

Słowa, które zaczynają się wielką literą, mają znaczenia zdefiniowane w następujących warunkach. Następujące definicje mają to samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

W celach tej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie, aby uzyskać dostęp do naszej Usługi lub jej części.

 • Afiliant oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez, lub jest pod wspólnym zarządem z stroną, gdzie "kontrola" oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania na wybory dyrektorów lub innej władzy zarządzającej.

 • Firma (zwana dalej "Firma", "My", "Nas" lub "Nasza" w tym Porozumieniu) oznacza Coupodo.com.

 • Ciasteczka są małymi plikami, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierając szczegóły historii Twojego przeglądania tej strony internetowej wśród jej wielu zastosowań.

 • Kraj oznacza: Słowację

 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

 • Usługa odnosi się do strony internetowej.

 • Dostawca usług oznacza dowolną osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firmy. Dotyczy to firm trzecich lub osób zatrudnionych przez Firmę do ułatwienia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizie, jak jest używana Usługa.

 • Dane użytkowania odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, które są generowane przez korzystanie z Usługi lub z infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • Strona internetowa odnosi się do Coupodo.com

 • Ty oznacza osobę indywidualną, która korzysta z Usługi, lub firmę, lub inne podmioty prawne, które taką osobę upoważniają do korzystania z Usługi, w zależności od przypadku.

Zbieranie i Używanie Twoich Danych Osobowych


Typy zbieranych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być użyte do kontaktu lub identyfikacji Ciebie. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • Adres email

 • Imię i nazwisko

 • Dane użytkowania

Dane użytkowania

Dane użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane użytkowania mogą zawierać informacje takie jak adres protokołu internetowego Twojego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej usługi, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym, ale nie tylko, typ urządzenia mobilnego, które używasz, unikalne ID Twojego urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia mobilnego, system operacyjny Twojego urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej, którą używasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą usługę lub kiedy uzyskujesz dostęp do usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i ciasteczka

Używamy ciasteczek i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowywania pewnych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to między innymi sygnalizatory, tagi i skrypty służące do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi. Technologie, które stosujemy, mogą obejmować:

 • Ciasteczka lub ciasteczka przeglądarki. Ciasteczko to mały plik umieszczony na Twoim urządzeniu. Możesz instruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie ciasteczka lub wskazywała, kiedy ciasteczko jest wysyłane. Jeżeli jednak nie zaakceptujesz ciasteczek, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej usługi. Chyba że dostosowałeś ustawienia swojej przeglądarki tak, aby odrzucała ciasteczka, nasza usługa może używać ciasteczek.

 • Sygnalizatory sieciowe. Niektóre sekcje naszej usługi i nasze e-maile mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnalizatory sieciowe (inaczej nazywane clear gifs, pixel tags i single-pixel gifs) które pozwalają firmie, na przykład, liczyć użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli email, oraz na inne powiązane statystyki strony internetowej (na przykład, rejestrowanie popularności pewnej sekcji i weryfikowanie integralności systemu i serwera).

Ciasteczka mogą być "Stałe" lub "Sesji". Stałe ciasteczka pozostają na Twoim osobistym komputerze lub urządzeniu mobilnym, kiedy jesteś offline, natomiast ciasteczka sesji są usuwane, jak tylko zamkniesz przeglądarkę internetową.

Używamy zarówno ciasteczek stałych, jak i sesji do celów wymienionych poniżej:

 • Nezbędne / Podstawowe ciasteczka
 • Typ: Ciasteczka sesji
 • Administrowane przez: Nas
 • Cel: Te ciasteczka są niezbędne, aby dostarczyć Ci usługi dostępne przez stronę internetową i umożliwić Ci korzystanie z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać oszustwom na kontach użytkowników. Bez tych ciasteczek, usługi, o które poprosiłeś, nie mogą być dostarczone, a my używamy tylko tych ciasteczek, aby dostarczyć Ci te usługi.

 • Ciasteczka Polityki / Zgody na ciasteczka
 • Typ: Stałe ciasteczka
 • Administrowane przez: Nas
 • Cel: Te ciasteczka identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie ciasteczek na stronie internetowej.

 • Ciasteczka funkcjonalne
 • Typ: Stałe ciasteczka
 • Administrowane przez: Nas
 • Cel: Te ciasteczka pozwalają nam pamiętać wybory, które robisz podczas korzystania ze strony internetowej, takie jak zapamiętywanie twoich danych logowania czy preferencji językowych. Celem tych ciasteczek jest zapewnienie Ci bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, kiedy korzystasz ze strony internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji o ciasteczkach, których używamy, i o twoich wyborach dotyczących ciasteczek, odwiedź naszą Politykę Ciasteczek lub sekcję Ciasteczka w naszej Polityce Prywatności.

Używanie Twoich danych osobowych


Firma może używać danych osobowych do następujących celów:

 • Aby dostarczyć i utrzymać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.

 • Do zarządzania Twoim Kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Dane osobowe, które dostarczasz, mogą dać Ci dostęp do różnych funkcjonalności Usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

 • Do realizacji umowy: rozwoju, zgodności i realizacji umowy kupna dla produktów, towarów lub usług, które kupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z Nami za pośrednictwem Usługi.

 • Do kontaktu z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą przez e-mail, telefon, SMS, lub inne równoważne formy komunikacji elektronicznej, takie jak powiadomienia push w aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub informacyjnych komunikatów związanych z funkcjonalnościami, produktami lub usługami, w tym aktualizacji bezpieczeństwa, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich implementacji.

 • Aby dostarczyć Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy i które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się na nieotrzymywanie takich informacji.

 • Do zarządzania Twoimi prośbami: Aby obsłużyć i zarządzać Twoimi prośbami do Nas.

 • Do transferów biznesowych: Możemy używać Twoich informacji do oceny lub przeprowadzenia fuzji, dywestycji, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania, lub innej sprzedaży lub transferu niektórych lub wszystkich naszych aktywów, niezależnie od tego, czy jest to działalność bieżąca czy w ramach upadłości, likwidacji, lub podobnego postępowania, w którym Dane osobowe przechowywane przez Nas o użytkownikach naszej Usługi są wśród przeniesionych aktywów.

 • Do innych celów: Możemy używać Twoich informacji do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych i ocena i poprawa naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Twojego doświadczenia.

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z dostawcami usług: Możemy udostępnić Twoje dane osobowe Dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, aby skontaktować się z Tobą.

 • Do transferów biznesowych: Możemy udostępnić lub przenieść Twoje dane osobowe w związku z, lub podczas negocjacji, jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania, lub przejęcia całej lub części Naszego biznesu przez inną firmę.

 • Z afiliantami: Możemy udostępnić Twoje informacje naszym afiliantom, w takim przypadku wymagamy, aby te podmioty przestrzegały tej Polityki Prywatności. Afiliantami są nasza firma matka i jakiekolwiek inne spółki zależne, partnerzy joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z Nami.

 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępnić Twoje informacje naszym partnerom biznesowym, aby zaoferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.

 • Z innymi użytkownikami: kiedy udostępniasz informacje osobowe lub w inny sposób interagujesz w publicznych obszarach z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być oglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie dystrybuowane na zewnątrz.

 • Za Twoją zgodą: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe do dowolnego innego celu za Twoją zgodą.

Zachowanie Twoich Danych Osobowych


Firma zachowa Twoje Dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne dla celów określonych w tej Polityce Prywatności.Zachowamy i wykorzystamy Twoje Dane Osobowe tylko w zakresie koniecznym do spełnienia naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów prawnych i polityk.

Firma będzie również przechowywać Dane dotyczące Użycia do celów analiz wewnętrznych. Dane dotyczące Użycia są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, chyba że dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej Usługi, lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższe okresy czasu.

Transfer Twoich Danych Osobowych


Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Firmy oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie danych. Oznacza to, że te informacje mogą być przenoszone i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na tę Politykę Prywatności, a następnie przekazanie takich informacji stanowi Twoją zgodę na ten transfer.

Firma podejmie wszystkie rozsądne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z tą Polityką Prywatności, a transfer Twoich Danych Osobowych nie nastąpi do organizacji lub kraju, chyba że są tam odpowiednie kontrole, w tym zabezpieczenia Twoich danych i innych informacji osobistych.

Usuwanie Twoich Danych Osobowych


Masz prawo usunąć lub poprosić, abyśmy pomogli w usunięciu Danych Osobowych, które zebraliśmy o Tobie.

Nasza Usługa może dać Ci możliwość usunięcia pewnych informacji o Tobie z Usługi.

Możesz zaktualizować, zmienić lub usunąć swoje informacje w dowolnym momencie, logując się na swoje Konto, jeśli takie posiadasz, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która pozwala Ci zarządzać swoimi danymi osobowymi. Możesz również skontaktować się z Nami, aby poprosić o dostęp do, poprawienie lub usunięcie jakichkolwiek informacji osobistych, które dostarczyłeś Nam.

Prosimy jednak zauważyć, że możemy musieć zachować pewne informacje, gdy mamy do tego obowiązek prawny lub uzasadnioną podstawę prawną.


Ujawnianie Twoich Danych Osobowych


Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż majątku, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przeniesione. Poinformujemy Cię zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przeniesione i staną się przedmiotem innej Polityki Prywatności.

Organizacje prawościgające

W pewnych okolicznościach, Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub na podstawie uzasadnionych wniosków ze strony organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe, wierząc w dobrej wierze, że taka akcja jest konieczna, aby:

 • Spełnić obowiązek prawny

 • Chronić i bronić prawa lub własność Firmy

 • Zapobiegać lub badać możliwe nieprawidłowości związane z Usługą

 • Chronić bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Usługi lub publiczne

 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla Nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania nie są 100% bezpieczne. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby używać komercyjnie akceptowalnych środków do ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci


Nasze usługi nie są adresowane do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i zdajesz sobie sprawę, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli zdamy sobie sprawę, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodzica, podejmujemy kroki, aby usunąć te informacje z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgłoszeniu jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich informacji i Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron


Nasza usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są obsługiwane przez nas. Jeśli klikniesz na link do strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tego podmiotu. Zdecydowanie radzimy Ci sprawdzić Politykę Prywatności każdej strony, którą odwiedzasz.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, polityki prywatności lub praktyki jakiejkolwiek strony lub usługi stron trzecich.

Zmiany w tej Polityce Prywatności


Możemy czasami aktualizować naszą Politykę Prywatności. Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię przez e-mail i/lub wyraźne powiadomienie na naszej usłudze, przed wejściem w życie zmiany i zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" na górze tej Polityki Prywatności.

Zalecamy okresowe sprawdzanie tej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w tej Polityce Prywatności stają się skuteczne, gdy są publikowane na tej stronie.


Skontaktuj się z nami


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z nami:

Nazwa: Mgr. David Zacik - PROMONE
Adres: Na paziti 810/17, 911 06 Trencin, Słowacja
E-mail: dejvo01(@)gmail.com
Telefon: +421 903 881 829