Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, upotrebi i otkrivanju Vaših informacija kada koristite Uslugu i obaveštava Vas o Vašim pravima na privatnost i kako Vas zakon štiti. Koristimo Vaše lične podatke da bismo pružili i poboljšali Uslugu. Korišćenjem Usluge, slažete se sa prikupljanjem i upotrebom informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i Definicije


Tumačenje

Reči čija je početna slova velika imaju definisana značenja pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

 • Nalog predstavlja jedinstveni nalog kreiran za Vas da pristupite našoj Usluzi ili delovima naše Usluge.

 • Filijala označava entitet koji kontroliše, kojim se kontroliše ili je pod zajedničkom kontrolom sa stranom, gde "kontrola" znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, udelom u kapitalu ili drugim hartijama od vrednosti koje imaju pravo glasa za izbor direktora ili druge upravljačke vlasti.

 • Kompanija (u ovom Ugovoru se odnosi na "Kompaniju", "Mi", "Nas" ili "Naše") se odnosi na Coupodo.com.

 • Kolačići su male datoteke koje sajt postavlja na Vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj, sadrže detalje o Vašoj istoriji pregledanja na tom sajtu među mnogim njegovim upotrebama.

 • Zemlja se odnosi na: Slovačka

 • Uređaj označava bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

 • Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovanu ili identifikovabilnu osobu.

 • Usluga se odnosi na Veb sajt.

 • Pružalac usluge označava bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na treće kompanije ili pojedince koje Kompanija angažuje da olakšaju Uslugu, da pružaju Uslugu u ime Kompanije, da obavljaju usluge u vezi sa Uslugom ili da pomažu Kompaniji u analiziranju kako se Usluga koristi.

 • Podaci o upotrebi se odnose na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo da su generisani upotrebom Usluge ili iz same infrastrukture Usluge (na primer, trajanje posete stranici).

 • Veb sajt se odnosi na Coupodo.com

 • Vi označava pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju, ili drugu pravnu entitet u ime koje takav pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Prikupljanje i Korišćenje Vaših Ličnih Podataka


Vrste Prikupljenih Podataka

Lični Podaci

Dok koristite Našu Uslugu, možemo Vas zamoliti da nam pružite određene lične podatke koji se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju Vas. Lično prepoznatljive informacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na:

 • Email adresu

 • Ime i prezime

 • Podatke o upotrebi

Podaci o Upotrebi

Podaci o upotrebi se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge.

Podaci o upotrebi mogu uključivati informacije kao što su Internet protokol adresa Vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pregledača, verzija pregledača, stranice naše Usluge koje posetite, vreme i datum Vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni identifikatori uređaja i drugi dijagnostički podaci.

Kada pristupate Usluzi putem mobilnog uređaja, možemo automatski prikupiti određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID Vašeg mobilnog uređaja, IP adresu Vašeg mobilnog uređaja, operativni sistem Vašeg mobilnog uređaja, tip mobilnog Internet pregledača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo prikupiti informacije koje Vaš pregledač šalje svaki put kada posetite našu Uslugu ili kada pristupate Usluzi putem mobilnog uređaja.

Tehnologije praćenja i Kolačići

Koristimo Kolačiće i slične tehnologije praćenja da bismo pratili aktivnosti na Našoj Usluzi i sačuvali određene informacije. Koriste se tehnologije praćenja kao što su beacons, oznake i skripte da bi se prikupili i pratili podaci i da bi se poboljšala i analizirala Naša Usluga. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

 • Kolačići ili Browser Kolačići. Kolačić je mala datoteka postavljena na Vaš uređaj. Možete naložiti Vašem pregledaču da odbije sve Kolačiće ili da ukaže kada se Kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite Kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše Usluge. Osim ako niste prilagodili podešavanja Vašeg pregledača tako da odbija Kolačiće, naša Usluga može koristiti Kolačiće.

 • Web Beacons. Određene sekcije naše Usluge i naši e-mailovi mogu sadržati male elektronske datoteke poznate kao web beacons (takođe se odnose na clear gifs, pixel tags, i single-pixel gifs) koje dozvoljavaju Kompaniji, na primer, da prebroji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili e-mail i za druge s rodne statistike sajta (na primer, snimanje popularnosti određene sekcije i verifikacija integriteta sistema i servera).

Kolačići mogu biti "Persistentni" ili "Sesijski" Kolačići. Persistentni Kolačići ostaju na Vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada se odjavite, dok se Sesijski Kolačići brišu čim zatvorite Vaš web pregledač.

Koristimo i Sesijske i Persistentne Kolačiće za svrhe navedene u nastavku:

 • Neophodni / Esencijalni Kolačići
 • Vrsta: Sesijski Kolačići
 • Administrišu: Mi
 • Svrha: Ovi Kolačići su esencijalni da bi Vam bile pružene usluge dostupne preko Veb sajta i da bi Vam omogućili da koristite neke od njegovih funkcija. Oni pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavanju prevarne upotrebe korisničkih naloga. Bez ovih Kolačića, usluge koje ste zatražili ne mogu biti pružene, a Mi koristimo samo ove Kolačiće da bismo Vam pružili te usluge.

 • Kolačići Politike / Obaveštenja o Prihvatanju Kolačića
 • Vrsta: Persistentni Kolačići
 • Administrišu: Mi
 • Svrha: Ovi Kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na Veb sajtu.

 • Funkcionalni Kolačići
 • Vrsta: Persistentni Kolačići
 • Administrišu: Mi
 • Svrha: Ovi Kolačići nam omogućavaju da se setimo izbora koje pravite kada koristite Veb sajt, kao što je pamćenje vaših detalja za prijavljivanje ili preferencija jezika. Svrha ovih Kolačića je da Vam pruži više lično iskustvo i da izbegne da morate ponovo unositi svoje preferencije svaki put kada koristite Veb sajt.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim izborima u vezi sa kolačićima, molimo Vas da posetite našu Politiku Kolačića ili sekciju Kolačića naše Politike Privatnosti.

Korišćenje Vaših Ličnih Podataka


Kompanija može koristiti Lične Podatke za sledeće svrhe:

 • Da pruži i održava našu Uslugu, uključujući praćenje upotrebe naše Usluge.

 • Za upravljanje Vašim Nalogom: za upravljanje Vašom registracijom kao korisnika Usluge. Lični Podaci koje pružate mogu Vam pružiti pristup različitim funkcionalnostima Usluge koje su Vam dostupne kao registrovanom korisniku.

 • Za izvršenje ugovora: razvijanje, poštovanje i preduzimanje ugovora o kupovini za proizvode, predmete ili usluge koje ste kupili ili bilo koji drugi ugovor sa nama preko Usluge.

 • Da vas kontaktiramo: Da vas kontaktiramo putem email-a, telefonskih poziva, SMS-a, ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, kao što su obaveštenja putem mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativnim komunikacijama povezanim sa funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući sigurnosna ažuriranja, kada je to neophodno ili razumno za njihovu implementaciju.

 • Da Vam pružimo novosti, posebne ponude i opšte informacije o drugim dobrima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili o kojima ste se raspitali, osim ako se niste odlučili da ne primate takve informacije.

 • Za obradu Vaših zahteva: Da se bavimo i upravljamo Vašim zahtevima prema nama.

 • Za poslovne transfere: Možemo koristiti Vaše informacije za evaluaciju ili provođenje spajanja, divestiture, restrukturiranja, reorganizacije, likvidacije, ili druge prodaje ili transfera nekih ili svih naših sredstava, bilo kao poslovni subjekt koji nastavlja sa radom ili kao deo stečaja, likvidacije, ili sličnog postupka, u kojem su Lični Podaci koje držimo o korisnicima naše Usluge među prenesenim sredstvima.

 • Za druge svrhe: Možemo koristiti Vaše informacije za druge svrhe, kao što su analiza podataka, identifikacija trendova upotrebe, određivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za ocenjivanje i poboljšanje naše Usluge, proizvoda, usluga, marketinga i Vašeg iskustva.

Možemo deliti Vaše lične podatke u sledećim situacijama:

 • Sa Pružaocima Usluga: Možemo deliti Vaše lične podatke sa Pružaocima Usluga da bi pratili i analizirali upotrebu naše Usluge, da bi Vas kontaktirali.

 • Za poslovne transfere: Možemo deliti ili preneti Vaše lične podatke u vezi sa, ili tokom pregovora o, bilo kojem spajanju, prodaji sredstava Kompanije, finansiranju, ili akviziciji celokupnog ili dela našeg poslovanja od strane druge kompanije.

 • Sa Povezanim Stranama: Možemo deliti Vaše informacije sa našim povezanim stranama, u kom slučaju ćemo od tih povezanih strana zahtevati da poštuju ovu Politiku Privatnosti. Povezane strane uključuju našu matičnu kompaniju i bilo koje druge podružnice, partnere u zajedničkim poduhvatima ili druge kompanije koje kontroliramo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.

 • Sa poslovnim partnerima: Možemo deliti Vaše informacije sa našim poslovnim partnerima kako bi Vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.

 • Sa drugim korisnicima: kada delite lične informacije ili na drugi način interagujete u javnim područjima sa drugim korisnicima, takve informacije mogu biti vidljive svim korisnicima i mogu se javno distribuirati van.

 • Sa Vašim pristankom: Možemo otkriti Vaše lične informacije za bilo koju drugu svrhu uz Vaš pristanak.

Čuvanje Vaših Ličnih Podataka


Kompanija će zadržati Vaše Lične Podatke samo onoliko koliko je neophodno za svrhe navedene u ovoj Politici Privatnosti. Vaše Lične Podatke zadržaćemo i koristiti do mere koja je neophodna da se usaglasimo sa našim zakonskim obavezama (na primer, ako smo obavezni da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rešavamo sporove i sprovodimo naše zakonske ugovore i politike.

Kompanija će takođe zadržati Podatke o Korišćenju za interne analitičke svrhe. Podaci o Korišćenju se generalno zadržavaju kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje sigurnosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše Usluge, ili smo zakonski obavezni da zadržimo te podatke duže vreme.

Prenos Vaših Ličnih Podataka


Vaše informacije, uključujući Lične Podatke, obrađuju se u operativnim kancelarijama Kompanije i na bilo kojem drugom mestu gde su strane uključene u obradu locirane. To znači da se ove informacije mogu preneti na — i održavati na — računarima lociranim van Vaše države, pokrajine, zemlje ili druge vladine jurisdikcije gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u Vašoj jurisdikciji.

Vaš pristanak na ovu Politiku Privatnosti praćen Vašim dostavljanjem takvih informacija predstavlja Vašu saglasnost sa tim prenosom.

Kompanija će preduzeti sve razumno potrebne korake da se osigura da su Vaši podaci tretirani sigurno i u skladu sa ovom Politikom Privatnosti i nijedan prenos Vaših Ličnih Podataka neće se dogoditi organizaciji ili zemlji osim ako postoje adekvatne kontrole na mestu uključujući sigurnost Vaših podataka i drugih ličnih informacija.

Brisanje Vaših Ličnih Podataka


Imate pravo da obrišete ili zatražite da mi pomognemo u brisanju Ličnih Podataka koje smo sakupili o Vama.

Naša Usluga može Vam omogućiti da obrišete određene informacije o Vama iz same Usluge.

Možete ažurirati, izmeniti ili obrisati svoje informacije u bilo kom trenutku prijavljivanjem na svoj nalog, ako ga imate, i posetom delu za podešavanje naloga koji vam omogućava da upravljate svojim ličnim podacima. Takođe, možete nas kontaktirati da biste zatražili pristup, ispravku ili brisanje bilo kakvih ličnih podataka koje ste nam dostavili.

Imajte na umu, međutim, da možemo biti u obavezi da zadržimo određene informacije kada imamo zakonsku obavezu ili zakonitu osnovu za to.


Otkrivanje Vaših Ličnih Podataka


Poslovne Transakcije

Ako je kompanija uključena u spajanje, sticanje ili prodaju imovine, Vaši Lični Podaci mogu biti preneti. Obavestićemo vas pre nego što Vaši Lični Podaci budu preneti i postanu predmet druge Politike Privatnosti.

Sprovođenje zakona

Pod određenim okolnostima, Kompanija može biti obavezna da otkrije Vaše Lične Podatke ako je to zakonom propisano ili u odgovoru na važeće zahteve javnih vlasti (npr. sud ili državna agencija).

Ostali zakonski zahtevi

Kompanija može otkriti Vaše Lične Podatke u dobroj veri da je takva radnja neophodna da bi:

 • Postupala u skladu sa zakonskom obavezom

 • Zaštitila i branila prava ili imovinu Kompanije

 • Preventirala ili istraživala moguće narušavanje u vezi sa Uslugom

 • Zaštitila ličnu sigurnost korisnika Usluge ili javnosti

 • Zaštitila protiv pravne odgovornosti

Sigurnost Vaših Ličnih Podataka

Sigurnost Vaših Ličnih Podataka je važna za nas, ali zapamtite da nijedan metod prenosa preko Interneta, ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljive sredstva za zaštitu Vaših Ličnih Podataka, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.

Privatnost Dece


Naša Usluga se ne odnosi na osobe mlađe od 13 godina. Mi ne prikupljamo namerno lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je Vaše dete pružilo Lične Podatke, molimo Vas da nas kontaktirate. Ako postanemo svesni da smo prikupili Lične Podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez verifikacije roditeljskog pristanka, preduzimamo korake da uklonimo te informacije sa naših servera.

Ako moramo da se oslonimo na pristanak kao na zakonsku osnovu za obradu Vaših informacija i Vaša zemlja zahteva pristanak roditelja, možemo zahtevati pristanak Vašeg roditelja pre nego što prikupimo i koristimo te informacije.

Linkovi ka Drugim Veb-sajtovima


Naša Usluga može sadržati linkove ka drugim veb-sajtovima koji nisu pod našom kontrolom. Ako kliknete na link treće strane, bićete preusmereni na veb-sajt te treće strane. Snažno Vam savetujemo da pregledate Politiku Privatnosti svakog sajta koji posetite.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kojih veb-sajtova ili usluga trećih strana.

Promene ove Politike Privatnosti


Možemo ažurirati našu Politiku Privatnosti s vremena na vreme. Obavestićemo Vas o bilo kakvim promenama postavljanjem nove Politike Privatnosti na ovoj stranici.

Obavestićemo Vas putem e-maila i/ili istaknutom obaveštenju na našoj Usluzi, pre nego što promena postane efektivna i ažuriraćemo datum "Poslednje ažuriranje" na vrhu ove Politike Privatnosti.

Savetujemo Vam da periodično pregledate ovu Politiku Privatnosti za bilo kakve promene. Promene ove Politike Privatnosti stupaju na snagu kada se postave na ovoj stranici.


Kontaktirajte nas


Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Politikom Privatnosti, možete nas kontaktirati:

Ime: Mgr. David Zacik - PROMONE
Adresa: Na paziti 810/17, 911 06 Trencin, Slovačka
E-mail: dejvo01(@)gmail.com
Telefon: +421 903 881 829